r Cynaliadwyedd Byd-eang - Bioantibody Biotechnology Co., Ltd.
  • baner_cymorth

Ein cenhadaeth ar gyfer cynaliadwyedd byd-eang yw gwarchod yr amgylchedd, lleihau allyriadau carbon a chefnogi ein cymunedau tra'n darparu cynhyrchion diogel ac effeithiol.

Ers sefydlu'r cwmni, rydym wedi gosod cyfrifoldeb cymdeithasol ac amgylcheddol a datblygu cynaliadwy wrth wraidd ein model datblygu.Mae Cenhadaeth Werdd Bioantibody yn ymroddedig i arloesi cynaliadwy, gan warchod buddiannau cyffredin pobl a natur, ac yn ymgorffori ein hymrwymiad i fod yn ecolegol gyfrifol.

 

Yn Bioantibody, rydym yn ymdrechu i fodloni neu ragori ar safonau, rheoliadau a gofynion trwyddedau deddfau amgylcheddol cymwys, ac rydym yn sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei warchod trwy arferion sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

• Defnyddio byd natur fel ffynhonnell arloesi

• Cyrchu moesegol

• Ar raddfa fyd-eang, cynnal datblygiad lleol

• Diogelu'r amgylchedd

• Parchu bodau dynol a gwneud ein hymdrechion yn werth chweil

gwerth chweil