• baner_cynnyrch
  • Hyrwyddo'r Broses Datblygu Cyffuriau

    Hyrwyddo'r Broses Datblygu Cyffuriau

    Gwybodaeth Gyffredinol Mae portffolio bioantibody o'r radd flaenaf a gorau yn y dosbarth wedi'i gynllunio i fynd i'r afael ag anghenion meddygol sylweddol nas diwallwyd trwy ddatblygu therapiwteg protein mono a deu-benodol, cyfuniadau cyffuriau gwrthgorff ac asiantau ysgogol macrophage ar gyfer cleifion ledled y byd.Hanes Darparodd darganfyddiad arloesol technoleg gwrthgyrff monoclonaidd (mAb) gan Kohler a Milstein ym 1975 y posibilrwydd o greu gwrthgyrff fel dosbarth o therapiwteg (Kohler & Milste...